Иновативно

Представяне на проектите от групите за „Създаване на уебсайт“

Финализиране проекта на иновативните паралелки

Моят роден край

Родният край - съхранена история и традиции

Урок по родолюбие

Васил Левски - "Една смърт като празник"