Родният край - съхранена история и традиции

Родният край - съхранена история и традиции

Родният край - съхранена история и традиции

Поредният проект от глобалната тема “Родният край през историята - един различен поглед” е факт.

Книгата “Историческа памет”, включваща информация за 33 опълченци от Пернишко, Радомирско и Трънско, бе изготвена от иновативните паралелки VI клас.