Профил на купувача

Борсов договор за доставка на гориво

Борсов договор за доставка на гориво за нуждите на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

Научи повече

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Научи повече

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение за откриване на процедура - Доставка на гориво за нуждите на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник

Научи повече