Моят роден край

Моят роден край

Моят роден край

Поредната инициатива на иновативните паралелки “Моят роден край”, бе представена в Седмица на училището, посветена на патронния празник на XVI Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”.

Историята на Перник, с. Студена, с. Кралев дол и кв. Църква, забележителностите, църквите, светите места в района, са в основата на изследователската и творческа работа на учениците. Защото няма начало и край, защото това, което оставиш след себе си… е ново начало за другия.