Архив документи 2019/2020 год.

Архив документи 2019/2020 год.

Тук може да намерите всички документи, които са свързани с дейността на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник за учебната 2019-2020 година.