Архив документи 2020-2021 год.

Архив документи 2020-2021 год.

Тук може да намерите архив на всички документи, които са свързани с дейността на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник за учебната 2020-2021 година.