Финализиране проекта на иновативните паралелки

Финализиране проекта на иновативните паралелки

Финализиране проекта на иновативните паралелки

300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски е в списъка на ЮНЕСКО за бележити годишнини.

Иновативните паралелки финализираха проекта за учебната година с отбелязване и почитане делото на бележития българин. Гост-лектор в часа “Традиции и иновации по Български език и литература” и “Съхрани за поколенията” беше г-жа Милена Карамфилова, уредник в Регионален исторически музей, отдел “Възраждане”. 

Шестокласниците направиха препис на Предисловието на “История славянобългарска”, използвайки различни шрифтове.

Тази година всички инициативи в клубовете бяха обединени от глобалната тема “Родният край през историята - един различен поглед”.