• С поглед в бъдещето
    С поглед в бъдещето
    Всеки влиза в своя свят мечта и иска му се да не бяга, а да се сбъдне в реалността.
  • Последвай мечтите си
    Последвай мечтите си
    Духът на човека се нуждае от пространство, за да събаря стени, вместо да ги издига.
Защо да изберете нашето училище ли?

Защо да изберете нашето училище ли?

Защото вярваме в силата на децата и знаем как да ги мотивираме да учат още и още :

"Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава им дайте книга." - Дейвид Полис

Бъдеще има този, който е образован!

Новини

Добри практики по природни науки

Г-жа Румяна Стойнева представи част от добрите практики през тази учебна година по биология и химия на регионалния STEM форум по природни науки, организиран от РУО - Перник.

Научи повече

Честито завършване!

Четвъртокласници випуск 2024, честито завършване!

Научи повече

"България в сърцето"

Състезанието по български език и литература “България в сърцето” бе емоционален и вълнуващ завършек на учебната година за петокласниците.

Научи повече

Проекти

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Научи повече
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече
Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Основната цел на проекта е отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Научи повече