"Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го откриеш и в себе си."

"Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го откриеш и в себе си."

"Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го откриеш и в себе си."

16.11.2023

"Ако потърсиш доброто във всекиго,
ще го откриеш и в себе си."

В Международния ден на толерантността учениците от I "б" клас се запознаха със Златните правила за толерантност. Гледаха презентация по темата и изработиха красиви картички. Дадоха си обещание да бъдат толерантни всеки ден.  Не е трудно да бъдеш добър!