Посещение в Държавен архив - Перник

Посещение в Държавен архив - Перник

Посещение в Държавен архив - Перник

21.09.2022

В навечерието на Деня на независимостта, учениците от иновативните паралелки в XVI ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, посетиха Държавен архив – Перник.
Седмокласниците, водени от директора на училището - г-жа Елена Лозанова и преподавателите в иновативните групи, разгледаха изложбата „Съкровищата на държавните архиви“. Учениците се запознаха с дигитализираните особено ценни и уникални документи в системата на държавните архиви в България, включени в изложбата и разгледаха архивохранилището. Най-голям интерес от тяхна страна бе проявен към дигитализацията на архивните документи и съхранението им.