Завършване

Завършване

Завършване

15.06.2022 г.

Всеки класен ръководител мечтае да се гордее със своя клас. Искаме учениците ни да бъдат отличници, да внимават и да участват в час, да се държат възпитано в междучасията. Отговорността за това обаче е колкото тяхна, толкова и наша, защото децата ще правят това, което ценим у тях, това, за което им даваме възможности, това, в което виждат смисъл и им носи позитивни емоции.
С много настроение, усмивки завършиха учебната година учениците от 4, 5 и 6 клас. Иновативните паралелки по хореография и народно пеене сътвориха истински празник, в който се включиха и учениците, и учителите, и директора на училището. На тържеството бяха връчени грамоти за отличен успех на децата, оценени и наградени за упоритостта и усилията през учебната година.