Публична изява на клуб по "Народна топка"

Публична изява на клуб по "Народна топка"

Публична изява на клуб по "Народна топка"

В края на учебната година в клуб по "Народна топка", който е по проект "Занимания по интереси", учениците от IV-те класове проведоха публична изява. В играта те показаха какво е толерантност, спортсменство и уважение един към друг.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях.

Мили ученици, продължавайте със същия хъс, удоволствие и радост да играете тази обичана от всички игра.