Пърформанс "Вяра"

Пърформанс "Вяра"

Пърформанс "Вяра"

10.06.2022

За него — Живота —
направил бих всичко. —
Летял бих
със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна
ракета, самичък,
бих търсил
в простора
далечна
планета.

"Вяра"
Никола Вапцаров

Човек не трябва да се страхува от провал. Поемайте рискове и излезте от зоната си на комфорт. Различно е, непознато е, но… е ново, хубаво и емоционално…
Изкуството е… чувство, а обединяването на изразните средства на словесно, музикално и изобразително изкуство е… магия.