Протоколи от заседания на обществения съвет към XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий"