Проведен инструктаж

Проведен инструктаж

Във връзка с писмо от заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РД-08-01-827/05.12.2019 г., в периода 11.12.2019 г. – 19.12.2019 г., на учениците е проведен извънреден инструктаж за безопасност на движението  по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и  зимната ваканция. Инструктажът е насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм (ПТТ) през зимния сезон. Акцентът е поставен на поведението на учениците като участници пешеходци при усложнени метеорологични и пътни условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци).